Một cuốn sổ tay đẹp giống như một cuốn sách tiện dụng – sổ bìa dán – mẫu sổ tiện dụng cho người dùng và thân thiện với môi trường. Đặc biệt với chất liệu da cao cấp và nhiều thiết kế độc đáo, Xưởng sản xuất sổ tay đưa đến người tiêu dùng những mẫu sổ tay bìa dán thời thượng và phong cách.

SỔ TAY BÌA DÁN

SỔ TAY BÌA DÁN 001

SỔ TAY BÌA DÁN

SỔ TAY BÌA DÁN 002

SỔ TAY BÌA DÁN

SỔ TAY BÌA DÁN 003

SỔ TAY BÌA DÁN

SỔ TAY BÌA DÁN 004

SỔ TAY BÌA DÁN

SỔ TAY BÌA DÁN 005

SỔ TAY BÌA DÁN

SỔ TAY BÌA DÁN 006

SỔ TAY BÌA DÁN

SỔ TAY BÌA DÁN 007

SỔ TAY BÌA DÁN

SỔ TAY BÌA DÁN 008

SỔ TAY BÌA DÁN

SỔ TAY BÌA DÁN 009

SỔ TAY BÌA DÁN

SỔ TAY BÌA DÁN 010

SỔ TAY BÌA DÁN

SỔ TAY BÌA DÁN 011

SỔ TAY BÌA DÁN

SỔ TAY BÌA DÁN 012