Là một trong những mẫu sổ tay bìa da đẹp và thiết kế sang trọng, sổ tay bìa còng xứng đáng làm món quà tặng cao cấp dành cho các cuộc hội nghị, các chương trình event quan trọng của doanh nghiệp

SỔ TAY BÌA CÒNG

SỔ TAY BÌA CÒNG 001

SỔ TAY BÌA CÒNG

SỔ TAY BÌA CÒNG 002

SỔ TAY BÌA CÒNG

SÔ TAY BÌA CÒNG 003

SỔ TAY BÌA CÒNG

SỔ TAY BÌA CÒNG 004

SỔ TAY BÌA CÒNG

SỔ TAY BÌA CÒNG 005

SỔ TAY BÌA CÒNG

SỔ TAY BÌA CÒNG 006

SỔ TAY BÌA CÒNG

SỔ TAY BÌA CÒNG 007

SỔ TAY BÌA CÒNG

SỔ TAY BÌA CÒNG 008

SỔ TAY BÌA CÒNG

SỔ TAY BÌA CÒNG 009

SỔ TAY BÌA CÒNG

SỔ TAY BÌA CÒNG 010

SỔ TAY BÌA CÒNG

SỔ TAY BÌA CÒNG 011

SỔ TAY BÌA CÒNG

SỔ TAY BÌA CÒNG 012