Là một trong nhiều mẫu sổ tay bìa da tiện dụng, Sổ tay bìa cài nổi lên như một ứng cử viên cho các mẫu sổ tay da giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng và độc đáo của một mẫu sổ tay cao cấp

SỔ TAY BÌA CÀI

SỔ TAY BÌA CÀI 001

SỔ TAY BÌA CÀI

SỔ TAY BÌA CÀI 002

SỔ TAY BÌA CÀI

SỔ TAY BÌA CÀI 003

SỔ TAY BÌA CÀI

SỔ TAY BÌA CÀI 004

SỔ TAY BÌA CÀI

SỔ TAY BÌA CÀI 005

SỔ TAY BÌA CÀI

SỔ TAY BÌA CÀI 006

SỔ TAY BÌA CÀI

SỔ TAY BÌA CÀI 007

SỔ TAY BÌA CÀI

SỔ TAY BÌA CÀI 008

SỔ TAY BÌA CÀI

SỔ TAY BÌA CÀI 009

SỔ TAY BÌA CÀI

SỔ TAY BÌA CÀI 010

SỔ TAY BÌA CÀI

SỔ TAY BÌA CÀI 011

SỔ TAY BÌA CÀI

SỔ TAY BÌA CÀI 012