Sổ da thật, một mẫu sổ tay cao cấp được làm theo phong cách vintage hoặc handmade từ lâu đã trở hành một mẫu sổ ghi chú dễ thương và được ưa thích bởi người tiêu dùng sành điệu

SỔ TAY HANDMADE

SỔ TAY HANDMADE 01

SỔ TAY HANDMADE

SỔ TAY HANDMADE 02

SỔ TAY HANDMADE

SỔ TAY HANDMADE 03

SỔ TAY HANDMADE

SỔ TAY HANDMADE 04

SỔ TAY HANDMADE

SỔ TAY HANDMADE 05

SỔ TAY HANDMADE

SỔ TAY HANDMADE 06

SỔ TAY HANDMADE

SỔ TAY HANDMADE 07

SỔ TAY HANDMADE

SỔ TAY HANDMADE 08

SỔ TAY HANDMADE

SỔ TAY HANDMADE 09

SỔ TAY HANDMADE

SỔ TAY HANDMADE 10

SỔ TAY HANDMADE

SỔ TAY HANDMADE 11

SỔ TAY HANDMADE

SỔ TAY HANDMADE 12