Với hàng ngàn bài hát thì làm sao để lưu trữ đây? Đừng lo đã có bìa menu karaoke, một cuốn menu đựng danh mục bài hát tiện dụng mà gọn gàng được sản xuất bởi Cơ sở sản xuất sổ tay bìa da Xuyên Việt

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.